Αφού γίνει και το review του Sega Dreamcast ακολουθούν!!!

GameBoy Camera
GameBoy Colour
XBOX 360 HD DVD
Nintendo Wii
Playstation
Sega Mega Drive + Mega CD
Nintendo Gamecube
και η απόλυτη μπούρδα
Philips CDi
(του άλλαξα πρόσφατα και clock battery γιατί δεν κρατούσε τα save)

Comments

Popular posts from this blog

Philips CDi Timekeeper( M48T08 - 150PC1 64k)