Κονσόλες που λείπουν από την συλλογή μου(Update)

1) Nintendo Virtual Boy...........................3
2) SNK NeoGeo.....................................7 (δεν βλέπω να το αποκτάω γιατί είναι πανάκριβο!)Κλίμακα κατάστασης στην αγορά:

1 Υπάρχει σε αθφονία
2 Υπαρχει
3 Υπάρχει αλλά δύσκολα να βρείς καλό
4 Υπάρχει με δυσκολία να βρεθεί έστω και σε κακή κατάσταση ή σε PAL
5 Δύσκολο να βρεθεί
6 Δεν υπάρχει
7 Αν το βρείς αγόρασέ το χωρίς να το σκεφτείς(σπάνιο)


Η κλίμακα αυτή αντιστοιχεί στο να βρείς την κονσόλα με το κουτί της, για να μπορεί να θεωρείτε συλλεκτική.

Comments

Popular posts from this blog

Philips CDi Timekeeper( M48T08 - 150PC1 64k)