Παρουσίαση του SNES

Σε λίγες μέρες θα παρουσιάσουμε μια από τις πιό επιτυχημένες κονσόλες που κυκλοφόρησαν ποτέ το Super Nintendo Entertainment System ή για γρήγορα το SNES. Θα έχουμε αναλυτικέ φωτογραφίες και απο την κονσόλα αλλά και από το gameplay μερικών παιχνιδιών. Ακόμα θα παρουσιάσουμε και τον αντάπτορα που επέτρεπε να παίζεις παιχνίδια του GameBoy στην κονσόλα ,το Super GameBoy.

Παραθέτουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κονσόλας:

CPU
Processor: Ricoh 5A22, based on a 16-bit 65c816 core
Clock Rates (NTSC): Input: 21.47727 MHzBus: 3.58 MHz, 2.68 MHz, or 1.79 MHz
Clock Rates (PAL): Input: 21.28137 MHzBus: 3.55 MHz, 2.66 MHz, or 1.77 MHz
Buses: 24-bit and 8-bit address buses, 8-bit data bus
Additional Features
DMA and HDMA
Timed IRQ
Parallel I/O processing
Hardware multiplication and division
Video
Resolutions: Progressive: 256x224, 512x224, 256x239, 512x239Interlaced: 512x448, 512x478
Pixel Depth: 2, 4, 7, or 8 bpp indexed; 8 or 11 bpp direct
Total Colors: 32768 (15-bit)
Sprites: 128, 32 max per line; up to 64x64 pixels
Backgrounds: Up to 4 planes; each up to 1024x1024 pixels
Effects: Pixelization (mosaic) per background ,Color addition and subtraction
,Clipping windows (per background, affecting color, math, or both) ,Scrolling per 8x8 tile
Audio
Processors: Sony SPC700, Sony DSP
Clock Rates: Input: 24.576 MHzSPC700: 1.024 MHz
Format: 16-bit ADPCM, 8 channels
Output: 32 kHz 16-bit stereo
Effects: ADSR envelope control
Frequency scaling and modulation using Gaussian interpolation
Echo: 8-tap FIR filter, with up to .24s delay
Noise generation


Memory


Main RAM: 128 kB
Video RAM: 64 kB main RAM512 + 32 bytes sprite RAM256 × 15 bits palette RAM
Audio RAM: 64 kB
Comments

Popular posts from this blog

Philips CDi Timekeeper( M48T08 - 150PC1 64k)