Κονσόλες που λείπουν από την συλλογή μου!(update)

1) SEGA Mega Drive.............................2
2) Nintendo NES....................................4
3) SEGA Master System......................4
4) Amiga CD32......................................2(σε NTSC)
5) Atari Lynx.........................................2
6) SNK NeoGeo.....................................7
7) SNK NeoGeo CD...............................5
8) Sony Playstation..............................1


Κλίμακα κατάστασης στην αγορά:

1 Υπάρχει σε αθφονία
2 Υπαρχει
3 Υπάρχει αλλά δύσκολα να βρείς καλό
4 Υπάρχει με δυσκολία να βρεθεί έστω και σε κακή κατάσταση ή σε PAL
5 Δύσκολο να βρεθεί
6 Δεν υπάρχει
7 Αν το βρείς αγόρασέ το χωρίς να το σκεφτείς(σπάνιο)


Η κλίμακα αυτή αντιστοιχεί στο να βρείς την κονσόλα με το κουτί της, για να μπορεί να θεωρείτε συλλεκτική.

Comments

Popular posts from this blog

Philips CDi Timekeeper( M48T08 - 150PC1 64k)