Ανανέωση κατάταξης παιχνιδομηχανών!


Nintendo Wii

75,90 εκατομ. πωλήσεις παγκοσμίως (30 Σεπτεμβρίου 2010)
XBOX 360

44,6 εκατομ. πωλήσεις παγκοσμίως (30 Σεπτεμβρίου 2010)
Playstation 3

41,6 εκατομ. πωλήσεις παγκοσμίως (30 Σεπτεμβρίου 2010)

Comments

Popular posts from this blog

Philips CDi Timekeeper( M48T08 - 150PC1 64k)